Bài viết mới nhất

Chào mừng bạn đến với "Giải toán tiểu học" của kimdong. Bạn có thể đưa đề bài lên bằng cách kích vào mennu 'ĐƯA ĐỀ BÀI" và xem cách giải ở menu "GIẢI TOÁN" bạn nhé.

menu

Sunday, May 13, 2018

Bài 19 (hình học)

Bài 19: 
Cho tam giác ABC có diện tích là 126cm2 , AB= AC và BC = 12 cm. Trên cạnh AB lấy điểm D sao cho DB = DA × 2 , trên cạnh AC lấy điểm E sao cho EC = EA × 2
và trên cạnh BC lấy điểm G sao cho BG =  2/3  BC. Nối điểm D với E, E với G, được hình thang DEGB. Tính:
a. Diện tích  hình thang DEGB
b. Độ  dài đoạn DE

Bài giải:
a. Diện tích  hình thang DEGB
* Ta có:
S_EBC = 2/3 S_ABC (Vì EC = EA x2 hay đáy EC = 2/3 AC; Chiều cao đỉnh B chung)
=> S_EBC = 2/3 S_ABC = 2/3 x 126 = 84 cm2
Mặt khác:
S_EBG = 2/3 S_EBC (Vì đáy BG = 2/3 BC; chiều cao đỉnh E chung)
=> S_EBG = 2/3 x 84 = 56 cm2 (1)
* Ta lại có:
S_AEB = S_ABC – S_EBC = 126 – 84 = 42 cm2
Mặt khác:
S_BED = 2/3 S_AEB = 2/3 x 42 = 28 cm2 (2)
* S_ DEGB = S_EBG + S_BED = 56 + 28 = 84 cm2
b. Độ  dài đoạn DE
Xét 2 tam giác: EBG và BED có:
Chiều cao hạ từ đỉnh E bằng chiều cao hạ từ đỉnh B (vì DEGB hình thang)
S_BED = ½  S_EBG
=> ED = ½ GB
Mà GB = 2/3 BC =2/3 x 12 = 8 cm
Vậy  ED ½ x 8 = 4 cm
ĐS: a) 84 cm2
b) 4cm

Saturday, May 12, 2018

Bài 18: Ai có mẹo giúp tôi bài này!!!!!

Bài 18:
Có 3 người vào một cái hang dơi để thu dọn. Người đi cuối cầm rổ, người đi giữa cầm chổi. 
Hỏi người đi đầu cầm gì?

Lesson 18:
There are 3 people in a bat cave to collect. The last man took the basket, and the men took the broomstick.

What's the thing the first person took?

Friday, May 11, 2018

Bài17 (khó quá0

Bài 17: Bài toán tiểu học khó quá
Có 5 quả cam để trog rổ. Làm thế nào để chia cho 5 bạn mỗi bạn 1 quả cam mà trog rỗ vẫn còn 1 quả.
(Bài 5 ở dưới)

Tuesday, May 8, 2018

Bài 16: Khó quá


Bài toán lớp 2 (BT toán 2 trang 63) khó quá,không thể làm được?????

Monday, May 7, 2018

Bài 14-15: Khó quá

Bài 14; 1ngàn đồng không biết đi đâu?????
Đáp án:
Chỉ vay bố và mẹ 49 x 2 = 98k
Mua áo hết 97k còn 1k cầm ở tay


Bài 15: Bài giải này không biết đúng hay sai????

Đáp án:
Đề bài không thực tế

13) Ai thông minh?????

Đáp án: 4 + 4 = 43

Saturday, May 5, 2018

Bài 12 Hoàng Thanh Hải

Bài 12
Ba hỏi Tâm: Bây giờ là mấy giờ? Tâm trả lời: 2/5 số giờ từ nửa đêm đến bây giờ bằng 2/3 số giờ từ bây giờ đến giữa trưa. Hỏi bây giờ là mấy giờ?
Giải:
"Nửa đêm" tức 0 giờ; "Giữa trưa tức 12 giờ => Thời gian từ giữa đêm đến giữa trưa là:
12- 0 = 12 giờ
Giải bài toán "Tổng-Tỉ" Ta có sơ đồ:
* 0 giờ đến bây giờ:       !___!___!___!___!___!
* Bây giờ đến giữa trưa: !___!___!___!              (Tổng 12 giờ)
Khoảng thời gian từ 0 giờ đến bây giờ là: 12 : (5+3) x 5 = 7,5 giờ
Vậy bây giờ là: 7,5 giờ = 7 giờ 30 phút

ĐS: 7 giờ 30 phút

Bài 11: Toán nâng cao TH Khánh Lộc

Bài 11: Toán nâng cao TH Khánh Lộc
Một ca nô xuôi dòng từ A đến B hết 4 giờ và ngược dòng từ B về A hết 6 giờ . Tính độ dài quãng đường sông AB, biết rằng vận tốc của dòng nước là 50m/phút .
trần thị thanh huyền @ 20:39 04/05/2018 

Giải:
Đổi: 50m/phút = 3km/giờ
Hiệu vận tốc xuôi dòng với ngược dòng là: 3 x 2 =6 km/giờ
Cùng quãng đường vận tốc tỉ lệ nghịch với thời gian, nên ta có tỉ số V_xuôi/V_ngược = 3/2
Vận tốc ca nô xuôi dòng là: 6 : (3-2) x 3 = 18 km/giờ
Quãng đường AB là: 18 x 4 = 72 km
ĐS: 72 km

Bài 10: Toán nâng cao TH Khánh lộc

Bài 10:
Hiện nay tuổi của cháu kém tổng số tuổi của ông và bố là 86 tuổi , tuổi ông hơn tuổi bố 28 tuổi . Tính tuổi của mỗi người hiện nay, biết tổng số tuổi của ông, bố và cháu là 98 tuổi 

trần thị thanh huyền @ 21:37 04/05/2018 

Giải;
Tuổi cháu là: (98 - 86) : 2 = 6 tuổi
Tổng số tuổi của Ông và Bố là: 98 - 6 = 92 tuổi
Tuổi Bố là: (92 - 28) : 2 = 32 tuổi
Tuổi Ông là: 92 - 32 = 60 tuổi
ĐS: Cháu: 6tuổi; Bố 32 tuổi; Ông 60 tuổi

Thursday, May 3, 2018

Bài 8-9

Bài 8:
Một hành khách ngồi trên một ô tô có vận tốc 36 km / giờ trông thấy một tàu hỏa dài 75 m đi ngược chiều chạy qua mắt mình trong 3 giây . Tính vận tốc của tàu hỏa ?  
Giải:
Đổi: 36km/giờ = 10m/giây
Tổng 2 vận tốc là: 75 : 3 = 25 m/giây
Vận tốc tàu hoả là: 25 - 10 = 15m/giây = 54km/giờ
ĐS: 54km/giờBài 9 :
Hà Nội cách Hải Dương 58 km . Lúc 8 giờ sáng một người đi xe đạp từ Hải Dương về Hải Phòng với vận  tốc 15km / giờ . Cùng lúc đó một ô tô từ Hà Nội đi Hải Phòng qua Hải Dương với vận tốc 45 km/ giờ . Hỏi ô tô đuổi kịp người đi xe đạp sau bao lâu và cách Hà Nội bao nhiêu ki -lô- mét ?

Giải:
Ô tô đuổi kịp xe đạp sau thời gian là: 58 : (45 - 15) = 29/15 giờ = 116 phút = 1 giờ 56 phút
Cách Hà Nội là: 58 + 15 x 29/15 = 87km
ĐS: 1 giờ 56 phút; 87km